नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

ललितपुर, नेपाल

Road Construction .....
Progress Review .......
Presentation .....
Orientation ......
Coverage of EHRP .......

सूचना तथा जानकारी

निर्णय कार्यान्वन सम्बन्धमा
शुक्रबार, ३० चैत्र २०७४
व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (MIS) अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धमा
मंगलबार, १३ चैत्र २०७४
Notice for Intention of Acceptance (7 days Mason Training)
सोमबार, ०५ चैत्र २०७४
७ दिनेMason Training को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना
शुक्रबार, ०२ चैत्र २०७४
तालिमको मिती परिबर्तन सम्बन्धमा
शुक्रबार, २५ फागुन २०७४
तालिममा सहभागी पठाउने सम्बन्धमा (जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, अति प्रभावित १४ जिल्ला)
सोमबार, २१ फागुन २०७४
७ दिने Mason Training को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना
आईतबार, २० फागुन २०७४
७ दिने Mason Training को आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति संसोधन गरिएको सूचना
शुक्रबार, १८ फागुन २०७४
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा (७ दिने Mason Training)
आईतबार, १३ फागुन २०७४
अरु अपडेटस
1517841299ddg.jpg

Er. Ganesh Raj Osti

(Project Director)
See More
1491211166IMG_0191.JPG
Er. Narayan Prasad Shrestha
(Deputy Project Director - EHRP)
See More
1511169916Amrit Sir.jpg
Er. Amrit Shrestha
(Deputy Project Director-EEAP)
See More

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU