नेपाल सरकार

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई

(अनुदान ब्यबस्थापन तथा स्थानीय पुर्बधार)

ज्बागल, ललितपुर, नेपाल

तालिमको मिती परिबर्तन सम्बन्धमा All Updates

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, २५ फागुन २०७४ अन्तिम पटक सम्पादित मिति: शुक्रबार, २५ फागुन २०७४

श्री जिल्ला समन्वय समिति
अति प्रभावित १४ जिल्लाहरु

तालिमको मिती परिबर्तन सम्बन्धमा
डाउनलोड गर्नुहोस

श्री कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय
अति प्रभावित १४ जिल्लाहरु

डाउनलोड गर्नुहोस

 

training

Title 4

DoLIDAR Building Presentation

Title 3

भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदान सम्झौता सुभारम्भ

Title 2

participants of training

Title 1


© MOFALD CLPIU